Nacházíte se na eshopu pro registrovanou odbornou veřejnost. Pro ostatní nakupující je určen eshop www.distrimedpomucky.cz

Úvod / Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Kdo spravuje Vaše údaje?

Správcem Vašich údajů je společnost Distrimed s.r.o., společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29497, se sídlem Český Těšín, Havlíčkova 190/12, PSČ 737 01, IČ: 273 70 046, DIČ: CZ273 70 046

V případě, že byste nás chtěli kontaktovat v souvislosti se zpracováním osobních údajů, zašlete prosím Váš požadavek na naši e-mailovou adresu: info@distrimed.cz nebo nás kontaktujte písemně na adresu sídla společnosti uvedenou výše.

Jak získáváme Vaše osobní údaje?

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu, tj. jméno a příjmení, název firmy, IČ, DIČ, doručovací a fakturační adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujte nás o tom prosím.

Cookies

Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých údajů prostřednictvím souborů cookies (Vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte.) Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s jejich pravidly).

Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímáme jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věříme, že díky tomu Vám můžeme nabídnout ještě lepší služby.

Pro účely zpracování těchto údajů používáme službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

Pro jaké účely zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zadané při objednávání zboží můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem:

  • plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží.
  • splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.)
  • ochrany našich právních nároků.

 

Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží obdobného tomu, které jste si od nás objednali.

Pro zasílání ostatních obchodních sdělení potřebujeme Váš souhlas. Jedná se zejména o informace o novinkách, akčních nabídkách a změnách cen. Jelikož tyto informace jsou velmi důležité pro naší spolupráci, doporučujeme souhlas neodvolávat.

Přes to můžete zasílání obchodních sdělení kdykoliv odmítnout pomoci odkazu umístěného přímo na zaslaném sdělení anebo v administraci svého účtu.

Komu předáváme Vaše osobní údaje?

V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností.

V případě vymáhání našich práv mohou být vaše osobní údaje předány třetímu subjektu (např. advokátovi). Pokud nám právní řád, nebo orgán státní moci (např. Policie ČR), uloží povinnost, abychom mu předali vaše osobní údaje, musíme tak učinit.

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů.

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

PPL CZ, Česká pošta a.s., DPD – přepravní společnosti

oXy Online s.r.o. – technické zabezpečení eshopu a marketing

Google - Google Analytics

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování.  Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru, budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Jaká jsou Vaše práva?

Máte právo požadovat přístup k Vašim údajům, jakož i požadovat opravu, odstranění, omezení nebo zamezení zpracování údajů a přenositelnost údajů v případech specifikovaných v ustanoveních GDPR. Můžete kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním vašich dat, aniž byste ovlivnili legitimnost zpracování, které se uskutečnilo na základě souhlasu před jeho odvoláním.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se obrátit na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků.

Pokud užíváme vaši e-mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení na základě vašeho souhlasu, budou údaje využity po dobu fungování webového rozhraní anebo do Vašeho odvolání souhlasu.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Dovolujeme si vás ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří budou zpracovávat vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 25.5.2018

 

 

Realizuje Používáme e-shop oXyShop X5 od společnosti oXy Online s.r.o.
>